Info om Dansk Forening i Bergen

Foreningens tilblivelse og formål 

Foreningen blev stiftet d. 21. oktober 1920 og det allerførste møde fandt sted på Hotel Norge. Her blev foreningens formål stadfæstet som værende en forening med vægt på social samvær for herboende danskere og andre med speciel interesse for Danmark og danske forhold. 
I foreningens første leveår var medlemsskaren at finde blandt byens bedste borgerskab. Senere er bredden i medlemskartoteket blevet mere markant. Nu er høj og lav, bred og smal lige velkomne blot man har sammenfaldende interesse med det der står i foreningens love. 
For tiden har vi ca. 80 medlemmer hvoraf 2/3 er danske og 1/3 er norske. Foreningen er derfor ikke en rendyrket dansk cocktail, men vi søger naturligvis at holde en del danske traditioner i hævd og formidle dem videre til næste generation. Vi forventer, at når folk melder sig ind i foreningen og deltager i samværet, så er det fordi det at være dansk og have interesse for det danske er en del af vores baggrund og tilværelse. Samtidig er vi dog er klar over at vi bor og lever i en dejlig by, som rummer masser af dejlige nordmænd. 
Nogen udenlandsdanskere ønsker ikke at mænge sig med folk i en dansk forening - de er jo ikke rejst til Norge for at møde danskere. Det har vi fuld respekt og forståelse for, så for dem er foreningen ikke noget at spilde fritiden på. Men for andre som har behov for lidt smalltalk, billige danske grin, brun sovs, spegepølse og andre småligheder så er det værd at prøve at være med her. 
Medlemskontingentet er for tiden 250 kr. pr. år pr. medlem