Info om Dansk Forening i Bergen

Arrangementer

Foreningen har et godt og varieret tilbud til medlemmerne, men vi kan helt klart ikke konkurrere med alverdens andre tilbud, som vi præsenteres for i hverdagen og det kan heller ikke være meningen vi skal gøre.
DFB har børne-, voksen- og familie-arrangementer fordelt over hele året. Tidligere havde vi et helt fast program som gik i arv fra år til år. Det har vi ikke mere, selv om nogle arrangementer såsom fastelavnsfest, stiftelsesfest og 5. juni fejring synes at gå igen. Stilen er lagt lidt om sådan at kreativiteten har fået større spillerum, se plot på senere års programtilbud:
Juletræsfest, Fastelavnsfest, Anderledesfest, Påskearrangement, Bowling, Generalforsamling, Fest for generaler og fodfolk, Kulturarrangementer, 5. juni fejring, Simulatorfest, Nordenskveld, Stiftelsesfest, Juletræshugst og Vintersolhverv

I tillæg har vi interessegrupper som kommer og går så som
Fiskegruppe, Kultur- og Biografgruppe, Vin og ostegruppe og Turgruppe

Som i alle foreninger så er der en kerne af medlemmer som er vældig flinke til at møde op til arrangementerne. Og så er der nogen som bare kommer en sjælden gang. Hos os er det helt naturligt - der er ingen tvang og du skal ikke høre et ondt for at du er et næsten passiv medlem.
Vores arrangementer bliver tilbudt til kostpris. Sammenlignet med så mange andre aktiviteter er vores priser lave. Det kan vi selvfølgelig kun gøre fordi vi hjælper hinanden lidt med forberedelser og gennemførelse af aktiviteterne - men selv dette er eller bør være et socialt element i foreningens virke.