Medlemsservice

Arrangementer med angivelse af tid og sted


Anden information:  Flere medlemmer har spurgt om Foreningen kan gøre noget for at få bedre muligheder for at se danske TV i Norge og vel at mærke til en mere rimelig pris end nu. Der er også ønske om at få en forbedret oversigt over det danske programtilbud i de lokale aviser.
- Tak for forslagene. Vi skal med de knappe ressourcer vi råder over i Foreningen forsøge at påvirke rette selskaber til at vise større imødekommenhed mht. til forbedret tilgang til danske Tv-kanaler i Norge.

Seneste udsendte Orientering (forår/sommer 2014): pdf version

Vi har krus, t-shirts og caps med vores logo alle til spotpris. Sælges til medlemmer - er du interesseret så tag kontakt