Bestyrelsesservice

 

Ordinære møder afholdes normalt en gang i måneden - hold dig opdateret om eventuelle ændringer.

    Næste gang er:  

Referat fra sidste bestyrelsesmøde er nu tilgængelig for bestyrelsesmedlemmer og børnekomite.

Aftaler: læs referatet, giv evt. kommentarer eller rettelser og tjek om der er noget DU skal gøre i nær fremtid.