Bestyrelse, børnekomite, revisorer og valgkomite
som valgt på generalforsamlingen april 2014.

Bestyrelse
Formand og Sekretær:  Anette Dürr Thomassen
Næstformand: Kristian Koldsø

Kasserer:  Mathilde Bøttger Sørensen
Bladredaktør:   Annie Bodin
Bestyrelsesmedlem: Birgit Lynghaug

Suppleanter:   Ole Havmøller og Liselotte Wiemann 

Børnekomite
Trine T. Brun


Revisorer
Anni A. Bahus
Tove Ellisbjerg


Valgkomite  
Lillian Graff-Nielsen
Bent F. Olsen

Webmaster
Martin Bak Hansen