Nyttige adresser og links

 

Konsulatet i Bergen:

Kgl. Danske konsulat
Besøgsadresse: Kalfarveien 57A, 5018 Bergen
Telefon:  55 55 91 00
Telefax:  55 55 91 01
Postadresse: Postboks 985, Sentrum, 5808 Bergen
Kontortid: 9-15

Efter kontortid:

Bjarne Rieber , generalkonsul
Telefon:  55 91 55 72
Hordnesveien 278, 5244 Fana

Bente Frimann Dahl, visekonsul
Telefon:  55 90 03 93
Veiten 4, 5012 Bergen

Den danske ambassade i Oslo:

Kgl. Dansk Ambassade
Olav Kyrres Gate 7, 0244 Oslo
Telefon:  22 54 08 00
Telefax:  22 55 46 34
E-mail:
oslamb@um.dk
Hjemmeside

Nogen nyttige danske links:

Borger.dk
Visit Denmark
Krak
Dansk Sprognævn
Det Danske Kongehus
Links for danskere i udlandet:

Danes World Wide

Nyt fra Danmark

Statsborger.dk

Danske foreninger i Norge:

Den Danske Forening i Oslo
v/formand Bodil Strøm
Telefon:  22 14 73 29

Hjemmeside

Dansk Samfund i Oslo
v/Birgith Sørensen
Skårer Terrasse 18, 1473 Lørenskog
Telefon:  48 24 87 95

Hjemmeside

Dansk Forening DANA
v/formand Charlotte Vestergaard
Eidsvollsgt. 21, 7030 Trondheim

Dansk Forening i Kristiansand
v/formand Åse M. Olsen
Postboks 4036, Kongsgård, 4689 Kristiansand

Den Danske Forening i Moss
v/ Carl Fjerbæk
Kure, 1580 Rygge

Den Danske Forening i Fredrikstad
v/ Anders Christiansen
Ambjørnrødveien 95, 1615 Fredrikstad

Den Danske Klub i Stavanger
v/ Nicole A`nolde
Telefon:  90 76 70 36

FADIN Foreningen av Danske Interesser i Norge
v/formand Jarle Kvam
Postboks 1400, Vika, 0115 Oslo


Foreningen Lille Danmark
v/ Kaj Hansen
Faunamyrvei 32, 4250 Koppervik

Nordiske foreninger i Bergen:

Foreningen Norden - Bergen Lokalafdeling:
v/ Erik Hatlem
Sollien 48, 5096 Bergen

Norsk-Svensk Förening i Bergen
v/ Camilla Sjösvärd
Telefon: 41 14 46 50
Hjemmeside

Norsk-Finsk Forening i Bergen
v/ Pirita Maarit Johnsen
Nicolaysensvei 6, 5063 Bergen

Hjemmeside