Generalforsamling fredag d. 11. april 2014
kl. 19.00 i Krutthuset

 


§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§  dagsorden:

1.     Godkendelseaf dagsorden
2.     Konstituering
3.     Årsberetning
4.     Foreningens regnskab
5.     Fastsættelse af kontingent 2013
6.     Behandling af indkomne forslag
7.     Valg
8.   EventueltForslag som skal til generalforsamlingen må sendes til styret senest
en måned før mødet (11. marts).
Generalforsamlings-info lægges også ud på vores hjemmeside.

Efter generalforsamlingen er der After Eight Party med pizzahygge